© 2014 Hobbytriko.cz. Všechna práva vyhrazena.

Právní upozornění

Vydavatel

Aveneli s.r.o.
se sídlem: U Hadovky 24/597, 160 00 Praha 6
IČ: 04335970

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246106
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.hobbytriko.cz


Copyright© www.hobbytriko.cz. 2014. Všechna práva vyhrazena.

Obrázky, text a grafika na internetových stránkách www.hobbytriko.cz podléhají autorským právům a dalším opatřením
na ochranu duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmějí být kopírovány ani upravovány nebo umisťovány na jiné stránky.
Obrázky a grafika umístěná na stránkách www.hobbytriko.cz podléhá autorským právům jejich poskytovatelů.