Odstoupení kupujícího od smlouvy

Aktualizováno: 01.10.2014

1.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v lhůtě do 14 dnů, pokud se nejedná o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího. Čtrnáctidenní lhůta začíná plynout dnem, kdy jste Vy nebo vámi pověřená osoba, která není objednávatelem, převzali zásilku. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, vyplňte formulář.  Formulář odstoupení od smlouvy  Vypněný formulář nám zašlete emailem nebo poštou. Pro poštovní kontakt prosím použijte adresu:

Aveneli s.r.o.
Vaníčkova 100/6
169 00 Praha 6

1.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou). Tovar nám musíte bezodkladně a v každém případě odeslat nebo vrátit v průběhu 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůtu považujeme za dodrženou v případě, že nám tovar odešlete před uplynutím 14 dnů. Zboží je potřeba zaslat na poštovní adresu ( Aveneli s.r.o., Hobbydarky.cz, U Hadovky 24/597, 160 00, Praha 6) doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
V případě, že tovar ztratí na své hodnotě, jsme oprávněni kupujícímu snížit vrácenou částku, pokud změna stavu, vlastností a funkčnosti souvisí přímo s tím, jak tovar používal a zacházel s ním.

1.3 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Na vrácení platby použijeme bankovní převod. Prosíme, v kontaktním e-mailu nám uveďte číslo vašeho bankovního účtu, abychom vám platbu mohli bez problémů vrátit.

1.4 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy
1.4.1 pokud tovar, který si objednal (např. trička) na základě smlouvy s námi nebyl vyhotovený předem, ale pro jeho výrobu byla směrodajná individuální volba nebo požadavek zákazníka tedy kupujícího, nebo
1.4.2 pokud tovar, který si objednal na základě smlouvy s námi, například trička s osobními texty nebo motivy byl přizpůsobený jednoznačným osobním požadavkům zákazníka teda kupujícího.